electronics engineer

elektronikos inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris kuria, projektuoja, įvertina, tiria ir išbando elektronines sistemas. Jis įvertina inžinerinių projektų kainą, sudaro eksploatavimo taisykles, organizuoja elektroninės aparatūros gamybą ir techninę priežiūrą, kuria ir eksploatuoja elektroninę ir ultragarsinę medicinos kontrolės ir diagnostikos aparatūrą, skaitmenines ir elektronines sistemas, elektroninę automobilinę ir buitinę įrangą, televizijos įrangą, telekomunikacijų tinklus, perjungimo sistemas, įvairią ryšių įrangą. Jis tyrinėja tam tikrų medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus, konsultuoja kitų sričių specialistus, siekdamas užtikrinti veiksmingą elektroninių sistemų veikimą ir saugumą, rengia mokslinius straipsnius ir ataskaitas. Gali surinkti, montuoti, derinti elektroninę įrangą, atlikti jos diagnostiką. atitikmenys: angl. electronic engineer; electronics engineer pranc. ingénieur électronicien, m

Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis. . 2005.

Look at other dictionaries:

  • information electronics engineer — informatikos elektronikos inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Elektronikos inžinierius, kuris tiria informatikoje naudojamų elektroninių įtaisų veikimo patikimumą, pataria jų įrengimo, veikimo, naudojimo ir remonto klausimais.… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • information engineering electronics engineer — informatikos elektronikos inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Elektronikos inžinierius, kuris tiria informatikoje naudojamų elektroninių įtaisų veikimo patikimumą, pataria jų įrengimo, veikimo, naudojimo ir remonto klausimais.… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • computer hardware design electronics engineer — aparatinės įrangos projektavimo elektronikos inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Elektronikos inžinierius, kuris planuoja, projektuoja ir rūpinasi aparatinės kompiuterių įrangos elektroninių įtaisų įrengimu, veikimu, technine… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • semiconductors electronics engineer — puslaidininkinių įtaisų elektronikos inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Elektronikos inžinierius, kuris specializuojasi įvairių tipų puslaidininkinių įtaisų kūrimo, projektavimo, konstravimo ir gamybos srityse. atitikmenys: angl …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • Engineer's degree — An engineer s degree is a graduate academic degree intermediate in rank between a master s degree and a doctoral degree in the United States. In Europe, it can be an approximately five year degree roughly equivalent to a master s degree. The… …   Wikipedia

  • engineer — Synonyms and related words: Seabee, accomplish, achieve, act, aeronautical engineer, agent, agricultural engineer, ancestors, angle, apprentice, architect, arrange, artificer, artist, author, automotive engineer, be productive, be responsible for …   Moby Thesaurus

  • electronics — I (New American Roget s College Thesaurus) Science of electrons Nouns 1. electronics, electron physics, electronic engineering, solid state electronics; musical instrument digital interface, MIDI; electron theory of atoms or solids;… …   English dictionary for students

  • electronics — e|lec|tron|ics [ıˌlekˈtrɔnıks, ˌelık US ˈtra: ] n 1.) [U] the study or industry of making equipment, such as computers and televisions, that work electronically electronics company/industry/firm etc ▪ an electronics engineer 2.) [plural]… …   Dictionary of contemporary English

  • electronics — e|lec|tron|ics [ ı,lek tranıks, ,ilek tranıks ] noun uncount ** 1. ) the science and technology that uses or produces electronic equipment: the electronics industry an electronics engineer 2. ) electronic equipment or equipment with electronic… …   Usage of the words and phrases in modern English

  • electronics — /ˌelek trɒnɪks/ plural noun the scientific study of systems worked by a flow of electrons which are used in manufactured products, such as computers, calculators or telephones ● the electronics industry ● an electronics specialist or expert ● an… …   Dictionary of banking and finance

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.